[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  หมวดหมู่ : ภาพถ่ายกิจกรรม
เรื่อง : CPF เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์เพื่อรับเข้าทำงานและฝึกงาน
โดย : kunwadee
เข้าชม : 376
อังคาร ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
     
 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าสัมภาษณ์รับเข้าทำงานและรับเข้าฝึกงานของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพู่จอมพล ชั้น 2 อาคารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าทำงานในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 67 คน สัมภาษณ์เข้าฝึกงาน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 จำนวน 7 คน และระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 43 คน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ ซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณสุนทร ภูชฎาภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการ คุณวิทยา วงษ์พาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบริหารจัดการฟาร์มสุกร คุณเสริมพงศ์ สินสวาท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารจัดการฟาร์มสัตว์ปีก และ คุณศักรินทร์ สุนทรศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การจัดการฟาร์มสุกรและสัตว์ปีก” โดยคุณวิทยา วงษ์พาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบริหารจัดการฟาร์มสุกร และคุณเสริมพงศ์ สินสวาท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารจัดการฟาร์มสัตว์ปีก

สามารถดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ