[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
22/ส.ค./2562 : อบรม/สัมมนา/ประชุม
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมเชิงวิชาการด้านการจัด การโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ ( 0 / )
    ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมเชิงวิชาการด้านการจัด การโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ส.ค./2562 : อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม วิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี๒๕๖๒ ( 0 / )
    เชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม วิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี๒๕๖๒
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ส.ค./2562 : อบรม/สัมมนา/ประชุม
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ( 1 / )
    การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ส.ค./2562 : อบรม/สัมมนา/ประชุม
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ ( 0 / )
    ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ส.ค./2562 : อบรม/สัมมนา/ประชุม
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาขาติ ( 7 / )
    ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาขาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ส.ค./2562 : อบรม/สัมมนา/ประชุม
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ joint International Education Conference ( 4 / )
    ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ joint International Education Conference
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.ค./2562 : อบรม/สัมมนา/ประชุม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( 20 / )
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.ค./2562 : อบรม/สัมมนา/ประชุม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาหัวหน้างาน(หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น) ( 48 / )
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาหัวหน้างาน(หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.ค./2562 : อบรม/สัมมนา/ประชุม
ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมในงาน Thailand space week ( 40 / )
    ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมในงาน Thailand space week
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.ค./2562 : อบรม/สัมมนา/ประชุม
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Tech talk thai x Ruckus: IT Trends and Predictions in 2019 of Education ( 43 / )
    ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Tech talk thai x Ruckus: IT Trends and Predictions in 2019 of Education
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/79 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>