[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญส่งผลงานและร่วมประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ( 37 / )
    เชิญส่งผลงานและร่วมประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ "การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์ โควิด-๑๙" ( 107 / )
    เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ "การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์ โควิด-๑๙"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
ม.พะเยา จัดประชุมวิชาการ 28-29 มกราคม 2564 ( 119 / )
    ม.พะเยา จัดประชุมวิชาการ 28-29 มกราคม 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๔ ( 167 / )
    เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๔
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญบุคลากรร่วมงานสัมมนาวิชาการ วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ( 167 / )
    เชิญบุคลากรร่วมงานสัมมนาวิชาการ วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญร่วมงานสัมมนาหัวข้อ แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2563 สำหรับสถาบันการศึกษา ( 167 / )
    เชิญร่วมงานสัมมนาหัวข้อ แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2563 สำหรับสถาบันการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ( 160 / )
    เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 ( 144 / )
    การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิชการระดับชาติ ประจำปี 2563 ( 140 / )
    เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิชการระดับชาติ ประจำปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
ธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่๗ "นวัตกรรมการ ศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" ( 168 / )
    ธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่๗ "นวัตกรรมการ ศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>