[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ ๗ "เครือ ข่ายพัฒนาลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน" ( 29 / )
    เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ ๗ "เครือ ข่ายพัฒนาลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "Biologics Workshop: Manufacturing of Therapeutic Proteins" ( 28 / )
    เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "Biologics Workshop: Manufacturing of Therapeutic Proteins"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม ( 27 / )
    เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ( 26 / )
    เชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุน Flagship ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ( 29 / )
    ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุน Flagship ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการJoint International Education conference ( 21 / )
    เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการJoint International Education conference
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ( 11 / )
    เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7 ( 72 / )
    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 6 ( 59 / )
    เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 6
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: อบรม/สัมมนา/ประชุม
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ ( 65 / )
    เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>