[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2560
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
5/ก.ค./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ #61 ( 436 / )
    กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ #61
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ค./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปวส. กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ( 414 / )
    ระหว่างวันที่ 5–6 กรกฎาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มิ.ย./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
ร่วมพิธีปลูกต้นไม้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ( 557 / )
    จัดโดยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มิ.ย./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานภายนอก ( 585 / )
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/เม.ย./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ( 725 / )
    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 ( 765 / )
    วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2560 ( 662 / )
    วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
โครงการธนาคารขยะ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ( 509 / )
    ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ( 664 / )
    ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ คูหา บริเวณชั้น 1 อาคารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ ( 498 / )
    ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>