[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2560
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
17/เม.ย./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ( 186 / )
    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 ( 217 / )
    วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2560 ( 215 / )
    วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
โครงการธนาคารขยะ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ( 182 / )
    ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ( 368 / )
    ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ คูหา บริเวณชั้น 1 อาคารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ ( 273 / )
    ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
ค่ายชมรมเครื่องกลอาสาพัฒนาชนบทและชุมนุมร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นฯ ( 221 / )
    เมื่อวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มี.ค./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ( 323 / )
    การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มี.ค./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
โครงการบุคลิกภาพที่ดีนำพาชีวีมีสุข ( 330 / )
    หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการวางตนของคนทำงาน”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มี.ค./2561 : ภาพถ่ายกิจกรรม
การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 ( 139 / )
    โดยมีการจัดสอบทั้งสิ้น 9 หลักสูตร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>