[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2561
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
14/ธ.ค./2561 : งานวิจัย
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยเเละจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย.ปีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ( 67 / )
    ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยเเละจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย.ปีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ย./2561 : งานวิจัย
เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย ( 341 / )
    เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ย./2561 : งานวิจัย
ประชาสัมพันธ์หนังสือรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ( 242 / )
    ประชาสัมพันธ์หนังสือรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.ย./2561 : งานวิจัย
เชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ( 191 / )
    เชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ค./2561 : งานวิจัย
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทาง ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ( 1149 / )
    ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทาง ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/มิ.ย./2561 : งานวิจัย
ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( 1273 / )
    ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/พ.ค./2561 : งานวิจัย
รับสมัครคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ( 1173 / )
    รับสมัครคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/มี.ค./2561 : งานวิจัย
เชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( 1412 / )
    เชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มี.ค./2561 : งานวิจัย
ประชาสัมพันธ์ให้ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปี 2561 ( 1495 / )
    ประชาสัมพันธ์ให้ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มี.ค./2561 : งานวิจัย
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นนักวิจัยแห่งชาติ ( 1142 / )
    การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นนักวิจัยแห่งชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>