[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
: ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อประเภทวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สุรินทร์โอเอแอนด์คอมพิวเตอร์) ( 43 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อประเภทวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สุรินทร์โอเอแอนด์คอมพิวเตอร์)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สุรินทร์โอเอแอนด์คอมพิวเตอร์) ( 42 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สุรินทร์โอเอแอนด์คอมพิวเตอร์)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาระบบปฎิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สุรินทร์โอเอแอนด์คอมพิวเตอร์) ( 44 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาระบบปฎิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สุรินทร์โอเอแอนด์คอมพิวเตอร์)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาศตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รวมวิทยา) ( 38 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาศตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รวมวิทยา)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ไท้เชียงเล้ง) ( 39 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ไท้เชียงเล้ง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(แอ๊ว มิถุนดี) ( 28 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(แอ๊ว มิถุนดี)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในสำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เมย์) ( 26 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในสำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เมย์)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ภายในศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ยูเนี่ยนซายน์ เทรดดิ้ง) ( 22 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ภายในศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ยูเนี่ยนซายน์ เทรดดิ้ง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ปรับปรุงบริเวณหน้ามหาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สยามโกลบอลเฮ้าส์) ( 22 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ปรับปรุงบริเวณหน้ามหาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สยามโกลบอลเฮ้าส์)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
: ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เพื่อซ่อมแซมระบบไฟโรงสี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กรุงศรีการไฟฟ้า) ( 22 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เพื่อซ่อมแซมระบบไฟโรงสี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กรุงศรีการไฟฟ้า)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/189 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>