[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2560
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
17/พ.ค./2561 : ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงสีไฟสุรินทร์) ( 4 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงสีไฟสุรินทร์)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ค./2561 : ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษารายวิชาขยายพันธุ์พืช จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไท้เซียงล้ง) ( 3 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษารายวิชาขยายพันธุ์พืช จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไท้เซียงล้ง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ค./2561 : ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษารายวิชาขยายพันธุ์พืช จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไท้เซียงล้ง) ( 3 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษารายวิชาขยายพันธุ์พืช จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไท้เซียงล้ง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ค./2561 : ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษารายวิชาขยายพันธุ์พืช จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไท้เซียงล้ง) ( 4 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษารายวิชาขยายพันธุ์พืช จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไท้เซียงล้ง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ค./2561 : ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการศึกษารายวิชาเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไท้เซียงล้ง) ( 4 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการศึกษารายวิชาเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไท้เซียงล้ง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ค./2561 : ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตเห็ดในถุงพลาสติก รุ่นที่ 2 จำนวน3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ชโลทร) ( 4 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตเห็ดในถุงพลาสติก รุ่นที่ 2 จำนวน3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ชโลทร)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ค./2561 : ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตเห็ดในถุงพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ร้านปริ๊น) ( 4 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตเห็ดในถุงพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ร้านปริ๊น)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/พ.ค./2561 : ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงสีไฟสุรินทร์) ( 4 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงสีไฟสุรินทร์)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/พ.ค./2561 : ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศิริเจริญ) ( 4 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศิริเจริญ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/พ.ค./2561 : ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กวงฮวดเฮง) ( 4 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กวงฮวดเฮง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>