[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2561
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553( ลงวันที่ : 11/ก.ย./2560 || อ่าน : 372 ) โดย phatpichar.po 693.79 KBs 132 สำหรับบุคลากร
2 แบบประเมินต่อสัญญาจ้างจนเกษียณอายุ (รอบ 3 ปี) พ.ในสถาบัน สายวิชาากร( ลงวันที่ : 16/ส.ค./2560 || อ่าน : 472 ) โดย phatpichar.po 5.04 MBs 149 สำหรับบุคลากร
3 แบบประเมินทดลองปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน) พ.ในสถาบัน สายวิชาากร( ลงวันที่ : 16/ส.ค./2560 || อ่าน : 424 ) โดย phatpichar.po 2.21 MBs 124 สำหรับบุคลากร
4 ประกาศการลงชื่อปฏิบัติงานของลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน( ลงวันที่ : 15/ส.ค./2560 || อ่าน : 359 ) โดย phatpichar.po 178.02 KBs 93 สำหรับบุคลากร
5 ประกาศการลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ 2560( ลงวันที่ : 15/ส.ค./2560 || อ่าน : 397 ) โดย phatpichar.po 7.79 MBs 120 สำหรับบุคลากร
6 ประกาศค่าตอบแทน ผศ. รศ. ศ.( ลงวันที่ : 14/ส.ค./2560 || อ่าน : 604 ) โดย phatpichar.po 729.2 KBs 206 สำหรับบุคลากร
7 แบบประเมินลูกจ้างเงินรายได้สายสนับสนุน pm 37 (10 คะแนน)( ลงวันที่ : 14/ส.ค./2560 || อ่าน : 141 ) โดย phatpichar.po 140 KBs 101 สำหรับบุคลากร
8 แบบประเมินลูกจ้างเงินรายได้สายสนับสนุน (ภาระงาน 70 คะแนน)( ลงวันที่ : 14/ส.ค./2560 || อ่าน : 129 ) โดย phatpichar.po 86.5 KBs 102 สำหรับบุคลากร
9 แบบประเมินลูกจ้างเงินรายได้สายสนับสนุน (พฤติกรรม)( ลงวันที่ : 14/ส.ค./2560 || อ่าน : 163 ) โดย phatpichar.po 423.8 KBs 100 สำหรับบุคลากร
10 แบบประเมินลูกจ้างเงินรายได้สายสนับสนุน (ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย)( ลงวันที่ : 14/ส.ค./2560 || อ่าน : 117 ) โดย phatpichar.po 236.29 KBs 87 สำหรับบุคลากร
11 แบบประเมินลูกจ้างเงินรายได้สายสนับสนุน( ลงวันที่ : 14/ส.ค./2560 || อ่าน : 130 ) โดย phatpichar.po 253 KBs 101 สำหรับบุคลากร
12 ประกาศ เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 2/ธ.ค./2559 || อ่าน : 352 ) โดย admin 2.39 MBs 165 สำหรับบุคลากร
13 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2)( ลงวันที่ : 5/ก.ค./2559 || อ่าน : 629 ) โดย phatpichar.po 2.26 MBs 189 สำหรับบุคลากร
14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 24/มิ.ย./2559 || อ่าน : 604 ) โดย phatpichar.po 253.57 KBs 211 สำหรับบุคลากร
15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 24/มิ.ย./2559 || อ่าน : 564 ) โดย phatpichar.po 366.75 KBs 191 สำหรับบุคลากร
16 แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทพนักงานในสถาบัน( ลงวันที่ : 23/พ.ย./2558 || อ่าน : 1049 ) โดย phatpichar.po 315.89 KBs 296 สำหรับบุคลากร
17 แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทข้าราชการฯ( ลงวันที่ : 23/พ.ย./2558 || อ่าน : 973 ) โดย phatpichar.po 364.08 KBs 272 สำหรับบุคลากร
18 แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ( ลงวันที่ : 23/พ.ย./2558 || อ่าน : 758 ) โดย phatpichar.po 25.74 KBs 244 สำหรับบุคลากร
19 แบบฟอร์มแผนการเรียนตลอดหลักสูตร( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2558 || อ่าน : 1204 ) โดย admin 103.8 KBs 444 สำหรับบุคลากร
20 คู่มือการศึกษาต่อภายในประเทศสำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันฯ( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2558 || อ่าน : 1157 ) โดย admin 7.37 MBs 476 สำหรับบุคลากร


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>