[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2560
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  

web service
smartphone link
งานประชุมวิชาการ

  
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553( ลงวันที่ : 11/ก.ย./2560 || อ่าน : 134 ) โดย phatpichar.po 693.79 KBs 33 สำหรับบุคลากร
2 แบบประเมินต่อสัญญาจ้างจนเกษียณอายุ (รอบ 3 ปี) พ.ในสถาบัน สายวิชาากร( ลงวันที่ : 16/ส.ค./2560 || อ่าน : 145 ) โดย phatpichar.po 5.04 MBs 63 สำหรับบุคลากร
3 แบบประเมินทดลองปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน) พ.ในสถาบัน สายวิชาากร( ลงวันที่ : 16/ส.ค./2560 || อ่าน : 156 ) โดย phatpichar.po 2.21 MBs 51 สำหรับบุคลากร
4 ประกาศการลงชื่อปฏิบัติงานของลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน( ลงวันที่ : 15/ส.ค./2560 || อ่าน : 139 ) โดย phatpichar.po 178.02 KBs 42 สำหรับบุคลากร
5 ประกาศการลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ 2560( ลงวันที่ : 15/ส.ค./2560 || อ่าน : 150 ) โดย phatpichar.po 7.79 MBs 51 สำหรับบุคลากร
6 ประกาศค่าตอบแทน ผศ. รศ. ศ.( ลงวันที่ : 14/ส.ค./2560 || อ่าน : 203 ) โดย phatpichar.po 729.2 KBs 89 สำหรับบุคลากร
7 แบบประเมินลูกจ้างเงินรายได้สายสนับสนุน pm 37 (10 คะแนน)( ลงวันที่ : 14/ส.ค./2560 || อ่าน : 52 ) โดย phatpichar.po 140 KBs 32 สำหรับบุคลากร
8 แบบประเมินลูกจ้างเงินรายได้สายสนับสนุน (ภาระงาน 70 คะแนน)( ลงวันที่ : 14/ส.ค./2560 || อ่าน : 52 ) โดย phatpichar.po 86.5 KBs 36 สำหรับบุคลากร
9 แบบประเมินลูกจ้างเงินรายได้สายสนับสนุน (พฤติกรรม)( ลงวันที่ : 14/ส.ค./2560 || อ่าน : 55 ) โดย phatpichar.po 423.8 KBs 34 สำหรับบุคลากร
10 แบบประเมินลูกจ้างเงินรายได้สายสนับสนุน (ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย)( ลงวันที่ : 14/ส.ค./2560 || อ่าน : 48 ) โดย phatpichar.po 236.29 KBs 34 สำหรับบุคลากร
11 แบบประเมินลูกจ้างเงินรายได้สายสนับสนุน( ลงวันที่ : 14/ส.ค./2560 || อ่าน : 48 ) โดย phatpichar.po 253 KBs 37 สำหรับบุคลากร
12 ประกาศ เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 2/ธ.ค./2559 || อ่าน : 264 ) โดย admin 2.39 MBs 105 สำหรับบุคลากร
13 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2)( ลงวันที่ : 5/ก.ค./2559 || อ่าน : 484 ) โดย phatpichar.po 2.26 MBs 121 สำหรับบุคลากร
14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 24/มิ.ย./2559 || อ่าน : 498 ) โดย phatpichar.po 253.57 KBs 156 สำหรับบุคลากร
15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 24/มิ.ย./2559 || อ่าน : 477 ) โดย phatpichar.po 366.75 KBs 106 สำหรับบุคลากร
16 คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2558 || อ่าน : 826 ) โดย supitra 52.31 KBs 193 สำหรับนักศึกษา
17 แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทพนักงานในสถาบัน( ลงวันที่ : 23/พ.ย./2558 || อ่าน : 936 ) โดย phatpichar.po 315.89 KBs 217 สำหรับบุคลากร
18 แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทข้าราชการฯ( ลงวันที่ : 23/พ.ย./2558 || อ่าน : 890 ) โดย phatpichar.po 364.08 KBs 187 สำหรับบุคลากร
19 แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ( ลงวันที่ : 23/พ.ย./2558 || อ่าน : 687 ) โดย phatpichar.po 25.74 KBs 142 สำหรับบุคลากร
20 แบบฟอร์มแผนการเรียนตลอดหลักสูตร( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2558 || อ่าน : 1117 ) โดย admin 103.8 KBs 381 สำหรับบุคลากร


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>