ระบบ E-learning คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

Skip เข้าสู่ระบบ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
ผลคะแนน กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 2-2555
โดย Admin User - Monday, 4 March 2013, 02:05PM
 
ผลคะแนน กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 2-2555  ล่าสุด
รูปภาพของผศ.ทรงชัย หนุนชู
ยินดีต้อนรับ
โดย ผศ.ทรงชัย หนุนชู - Tuesday, 20 November 2012, 10:50AM
 
ยินดีต้อนรับ  นักปศึกษาใหม่ทุกคน  ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
รูปภาพของAdmin User
ขอเชิญอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีสมัคร เข้าใช้งานระบบ E-learning
โดย Admin User - Tuesday, 20 November 2012, 10:49AM
 
              ขอเชิญอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีสมัครเป็นสมาชิกเพื่อ เข้าใช้งานระบบ E-learning  เพื่อสร้างบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์   สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วกรุณาโทรศัพท์ยืนยันกับเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่ง  ที่หมายเลขโทร.085-4101060  หรือ 044-153092   ติดต่อ คุณศุภกร  

ประเภทของรายวิชา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
 วิชาสรีระวิทยาการสืบพันธ์และการผสมเทียมบทคัดย่อ
 โรคและการสุขาภิบาลโคกระบือบทคัดย่อ
 Animal Diseases and Sanitationบทคัดย่อ
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง (Anatomy and Phisiology of Domestic Animals)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 แมลงสัตว์ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดบทคัดย่อ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันบทคัดย่อ
สาขาวิชาเกษตรศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 30-207-130-102 วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 20-401-001-204 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้/ อ.อธิปัตย์ ฤทธิรณรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 11-001-202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา /อ.อธิปัตย์ ฤทธิรณรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 11-002-301 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 11-001-207 เทคโนโลยีการศึกษา/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่ององค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบทคัดย่อ
 11-001-207 เทคโนโลยีการศึกษา/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 11-062-029 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 11-612-301 ภาษาคอมพิวเตอร์/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 08-051-306 Computer Programming /คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/อ.นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สาขาประมง 
สาขาเครื่องจักรกลเกษตร 
สาขาสิ่งทอและการออกแบบ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ E-Learning คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 วันนี้ Tuesday, 13 April 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี