หน้าแรก
   ตั้งคำถามใหม่
   แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบมีปัญหา
   กลับสู่คณะฯ
   ผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ชื่อเรื่อง : ติดต่อไม่ได้เลยครับ
 รายละเอียด :

 ผมจะสอบถามมีเด็กจบสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ไหมครับ รับมาเป็นโฟร์แมนทำงานที่ จ.กาญจนบุรีครับ เบอร์โทรในเวปโทรไม่ได้เลยครับ มีเบอร์ไหมครับ

 ชื่อผู้ส่งข้อความ : สมศักดิ์
 สถานะผู้ส่งข้อความ : พนักงาน/เจ้าหน้าที่
 อีเมล์ : sriaram_2519@hotmail.com
 สอบถามเมื่อ :วันที่ 7 เมษายน 2560
 
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ
: 044-153093 ครับ หรือ 089-626-8854 (อ.สมชญา)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เมื่อ :
© Copyright 2013 @ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
97