หน้าแรก
   ตั้งคำถามใหม่
   แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบมีปัญหา
   กลับสู่คณะฯ
   ผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ชื่อเรื่อง : พัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ
 รายละเอียด :

 เรียนท่านคณบดีคณะเกษตร์ศาสตร์และเทคโนโลยี

          ผมคนหนึ่งที่เป็นศิษย์เก่าจากรั้วราชมงคลสุรินทร์แห่งนี้ ตอนนี้ผมทำงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจ.ระยอง จากที่ผมจบมาผมได้เล็งเห็นแล้วว่าภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างมากในการทำงาน จึงอยากเรียนให้ท่านสนับสนุนส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้อาจารย์แจกชีท หรือสอนสไลด์ที่มีภาษาอังกฤษอย่างน้อง 70 เปอร์เซ็นยิ่งดี ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะแปล มีการสอนเสริมในด้านภาษา และมีการทดสอบทางด้านภาษา (TOEIC) เพื่อเป็นใบการันตี  เพราะปัจจุบันไม่ว่านศ.จบใหม่ นองจากความรู้ความสามารถแล้ว ถ้าหากมี TOEIC ในการยื่นสมัครงาน โอกาสที่จะได้งานสูงมากครับ อีกเรื่องหนึ่งคืออยากให้อาจารย์สนับสนุนคือ ให้นักศึกษาทางด้านสายช่าง วิศวกรรมศาสตร์ ไอที ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานโรงงานอุตสาหกรรมให้มากๆครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อประสบการณ์และวิชาชีพของนศ.เอง และเมื่อจบการศึกษา โอกาสได้งานของบนักศึกษาก็ยิ่งมีมากครับ....

                                                                       ขอแสดงความเคารพ

 ชื่อผู้ส่งข้อความ : Devil in the mist (นามแฝง)
 สถานะผู้ส่งข้อความ : ศิษย์เก่า
 อีเมล์ : ...
 สอบถามเมื่อ :วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
 
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ
:

 ขอบคุณมากครับ

 
 คณะมีแนวคิดเช่นเดี่ยวกับท่านและจะแจ้งเป็นเชิงนโยบายให้อาจารย์การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้อาจารย์แจกชีท หรือสอนสไลด์ที่มีภาษาอังกฤษด้วยในการสอนครับ ส่วนการฝึกงานนั้นทางคณะได้ดำเนินการมาตลอดและจะมีโครงการสหกิจในอนาคตครับ 
      หากศิษย์เก่ามีอะไรแนะนำอีกยินดีมากครับ
      สำเนาว์   เสาวกูล

 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2558
© Copyright 2013 @ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
84