หน้าแรก
   ตั้งคำถามใหม่
   แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบมีปัญหา
   กลับสู่คณะฯ
   ผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ชื่อเรื่อง : สอบถามเรื่องปลากระดี่
 รายละเอียด :

อาจารย์ครับผมสนใจเลี้ยงปลากระดี่ อยากลองเลี้ยงดูครับ

เห็นบอกว่ามันเลี้ยงง่าย กินพวกขี้ไก่ หรือรำข้าว

อาจารย์ครับผมอยากซื้อมาเลี้ยงบ้างติดต่อได้ที่ไหนครับ

 

 ชื่อผู้ส่งข้อความ : ชล
 สถานะผู้ส่งข้อความ : บุคคลภายนอก
 อีเมล์ : therobot44@hotmail.com
 สอบถามเมื่อ :วันที่ 25 สิงหาคม 2557
 
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ
:

สามารถรวบรวมได้จากบ่อเลี้ยงทั่วไปครับ  เขาออกลูกได้เอง หากต้องการเลี้ยงติดต่อได้ครับ หมายเลจโทรศัพท์ 0898467202 ครับ หลังเวลาราชการ

 

ขอบคุณครับ  

สำเนาว์   เสาวกูล 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เมื่อ : 8 กันยายน 2557
© Copyright 2013 @ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
81