หน้าแรก
   ตั้งคำถามใหม่
   แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบมีปัญหา
   กลับสู่คณะฯ
   ผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ชื่อเรื่อง : สมัครงาน
 รายละเอียด :

 เรียนท่านคณบดีฯ ลูกสาวผมจบ ป.โท เทคโนโลยีเกษตรผลิตสัตว์ จาม มทส.โคราช สามารถใช้เครื่องวิเคราะห์ วิจัยสัตว์นำ้ ตอนนี้เป็น ผช.นักวิจัยที่ มทส. โปรเจกเกี่ยวกับปลา จากพังงาส่งเครื่องวิเคราะห์มาให้ดำเนินการตลอดช่วงวิจัย ที่ มทส. ผมอยากให้ลูกเป็นลูกจ้างสถาบันมากกว่าเป็นลูกจ้างนักวิจัย ผม ปรึกษาประมงอำเภอ เขาเสนอแนะให้ลองติดต่อ ผมเลยขออนุญาตท่านคณบดี เรียนสอบถามว่า ม.ราชมงคลสุรินทร์พอจะให้คำตอบหรือเสนอแนะในการหางานให้ลูกสาวผมอย่างไร และคณะของท่านมีความต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ผลนำเสนอหรือไม่ครับ หากเป็นเรื่องที่รบกวนท่านคณบดี ผมกราบขอโทษครับท่าน ขอบคุณครับ

 ชื่อผู้ส่งข้อความ : นายศุภณัฐ พิทักษ์สงค์
 สถานะผู้ส่งข้อความ : บุคคลภายนอก
 อีเมล์ : pitagsonk_su@hotmail.com
 สอบถามเมื่อ :วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
 
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ
:

 รบกวนส่งเอกสารข้อมูลมาพิจารณาก่อนได้ครับ  ที่อยู่ตาม WEBSITE จะให้สาขาพิจาณาดู  หากมีความต้องการจะได้ติดต่อกลับไปครับ หรือโทรหาผมได้ 0898467202

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เมื่อ : 7 พฤษภาคม 2557
© Copyright 2013 @ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
79