หน้าแรก
   ตั้งคำถามใหม่
   แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบมีปัญหา
   กลับสู่คณะฯ
   ผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ชื่อเรื่อง : สอบถามเรื่องรับสมัครพนักงาน
 รายละเอียด :

 เรียนอาจารย์

ดิฉันรบกวนถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าทางคณะเกษตรมีแนวโน้มที่จะรับอาจารย์ทางด้าน "การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีทางด้านเครื่องหมายดีเอ็นเอมาช่วยในงานด้านการปรับปรุงพันธุ์" หรือเปล่าค่ะ

ดิฉันเห็นที่นี่ประกาศรับแต่อาจารย์จบระดับ ป.เอก และดิฉันจบเพียงระดับ ป.โท พอจะมีโอกาศที่จะได้ร่วมงานกับทางคณะบ่างหรือเปล่าคะ

 

ขอแสดงความนับถือ

 ชื่อผู้ส่งข้อความ : Physic nut
 สถานะผู้ส่งข้อความ : บุคคลภายนอก
 อีเมล์ : Jatropha@yahoo.com
 สอบถามเมื่อ :วันที่ 24 เมษายน 2557
 
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ
:

  รบกวนส่งเอกสารข้อมูลมาพิจารณาก่อนได้ครับ  ที่อยู่ตาม WEBSITE จะให้สาขาพิจาณาดู  หากมีความต้องการจะได้ติดต่อกลับไปครับ หรือโทรหาผมได้ 0898467202

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เมื่อ : 7 พฤษภาคม 2557
© Copyright 2013 @ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
78