หน้าแรก
   ตั้งคำถามใหม่
   แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบมีปัญหา
   กลับสู่คณะฯ
   ผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ชื่อเรื่อง : เรียนสอบถามการศึกษาต่อปริญญาเอก
 รายละเอียด :

 

 

เรียนสอบถามการศึกษาต่อปริญญาเอก  เนื่องด้วยข้าพเจ้า  อ.วิลาวัลย์  รายชื่อที่จะไปศึกษาต่อนั้นอยู่ในลำดับที่ 8 ซึ่งคงต้องรอเรียนในปีถัดไป  แต่ถ้าหากว่า ผู้ที่มีสิทธิเรียนต่อ ลำดับที่ 1- 5 ตามที่คณะพิจารณานั้น ยังไม่สามารถหาที่เรียนได้  ผูที่อยู่ในลำดับ 6 7 8 9  สามารถเลื่อนขึ้นมาได้หรือไม่  เนื่องจากตอนนี้ ข้าพเจ้าได้สมัครที่สถาบันเอไอที แล้ว  คงเหลือแค่ผลภาษาอังกฤษและโครงร่างงานวิจัย ถ้าหากข้าพเจ้าผ่านและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของ สถาบันเอไอทีได้นั้น  ทางคณะฯจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรคะ  

 ชื่อผู้ส่งข้อความ : อ.วิลาวัลย์
 สถานะผู้ส่งข้อความ : อาจารย์/
 อีเมล์ : inante@hotmail.com
 สอบถามเมื่อ :วันที่ 8 เมษายน 2557
 
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ
:

 ถ้า1-5สละสิทธิ์ 678มีสิทธิครับในรอบปีนี้ครับ ตามลำดับสำรองครับ ส่วนปีหน้าตัดลำดับใหม่ครับ

ขอบคุณมากครับ มีอะไนถามได้ตลอดครับ
พี่สำเนาว์

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เมื่อ : 17 เมษายน 2557
© Copyright 2013 @ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
77