หน้าแรก
   ตั้งคำถามใหม่
   แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบมีปัญหา
   กลับสู่คณะฯ
   ผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ชื่อเรื่อง : สมัครงานตำแหน่งอาจารย์
 รายละเอียด :

 เรียนท่านคณบดีค่ะ

หนู ชื่อนางสาวสุพัตรา คำเรียง รบกวนสอบถามการเปิดรับสมัครอจารย์ค่ะ หนูจบปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เคยสอนนิสิตระดับปริญญาตรีวิชา จุลินทรีย์ และทางโรคพืชค่ะ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการเปิดรับสมัครไหมคะ  ความสามารถพิเศษ สามารถทำเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาได้ค่ะ และสามารถขอทุนให้นิสิตไปฝึกงานหรือศึกษาดูงานต่างประเทศได้อย่างน้อยปีละ 1 คน ที่เวียดนาม และจีนค่ะ ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ และอยากจะพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรค่ะ 

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาค่ะ

 ชื่อผู้ส่งข้อความ : สุพัตรา คำเรียง
 สถานะผู้ส่งข้อความ : บุคคลภายนอก
 อีเมล์ : supatra.khamriang@gmail.com
 สอบถามเมื่อ :วันที่ 9 มีนาคม 2561
 
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ
: ขอดูfolio โดยละเอียดครับ pdf ส่งมาที่เมล์เลขาผมเลย ครับ ตามนี้ secagri2016@gmail.com
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เมื่อ : 22 มีนาคม 2561
© Copyright 2013 @ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
114