[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  สิทธิวงษ์
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2562
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  
ประวัติคณะเกษตรศาสตร์ฯ  
 

ประวัติคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
                                  

                      คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  พัฒนามาจากโรงเรียนประถมกสิกรรม   ที่เปิดสอนวิชาชีพทางการเกษตร  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2470  ชื่อ "โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม"  เป็นโรงเรียนประเภทวิสามัญกสิกรรม   สังกัดกรมวิสามัญ  เปิดสอนที่ระดับประถมสามัญคือ อยู่ในเกณฑ์บังคับเรียน  (ประถม 1-3)  และประถมวิสามัญ  (4-6)  รวมเรียกว่าประถมบริบูรณ์  เปิดรับนักเรียนเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2473