[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2560
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  หมวดหมู่ : ภาพถ่ายกิจกรรม
เรื่อง : โครงการพลังนักศึกษาพัฒนาสังคม
โดย : kunwadee
เข้าชม : 353
อังคาร ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
     
 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการพลังนักศึกษาพัฒนาสังคม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ตรีกิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม เกิดความเสียสละเพื่อสังคม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และประพฤติปฏิบัติเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป โดยได้แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตีเส้นจราจรบริเวณลานจอดรถหน้าอาคารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 2 ทำความสะอาดห้องน้ำที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ กลุ่มที่ 3 เก็บขยะบริเวณรอบๆ อ่างน้ำตา และกลุ่มที่ 4 ตัดหญ้าและทำความสะอาดภายในสวนป่ามเหสักข์-สักสยามินทร์

สามารถดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ