[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2560
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  หมวดหมู่ : ภาพถ่ายกิจกรรม
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมระบบนิวแมติกส์ขั้นสูงในงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
โดย : kunwadee
เข้าชม : 350
อังคาร ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
     
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมระบบนิวแมติกส์ขั้นสูงในงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ อาคารวิศวกรรมเครื่องกล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านนิวแมติกส์ขั้นสูงในงานวิศวกรรมและงานอุตสาหกรรมแก่สังคมและชุมชนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจในเทคโนโลยีด้านนี้ วิทยากรโดยอาจารย์สันติ สาแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน

สามารถดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ