[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2556
เมนูหลัก


icon
  
  
  

web service
smartphone link

หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานภายใน
ระบบสารสนเทศ
ดาวน์โหลด  
#

  
jQuery UI Tabs - Content via Ajax

27 โดย : admin
27/พ.ค./2559
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วช. ร่วมกับ ม.รภ.อุบลฯ เชิญชมงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประจำปี 2559 ( 2 / )
วช. ร่วมกับ ม.รภ.อุบลฯ เชิญชมงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประจำปี 2559 อ่านต่อ....
27 โดย : admin
27/พ.ค./2559
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ( 4 / )
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา อ่านต่อ....

27 โดย : admin
27/พ.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ( 2 / )
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme อ่านต่อ....
25 โดย : admin
25/พ.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
IATSS Forum ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่น 57,58 ( 13 / )
    IATSS Forum ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่น 57,58 อ่านต่อ....

27 โดย : admin
27/พ.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ( 2 / )
    เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 อ่านต่อ....
27 โดย : admin
27/พ.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ( 3 / )
    ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อ่านต่อ....

27 โดย : admin
27/พ.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขยายเวลาการรับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 ( 2 / )
    ขยายเวลาการรับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 " (The 12 Mahasarakham University Research Conference)ในหัวข้อ "ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์" อ่านต่อ....
27 โดย : admin
27/พ.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กระทรวงสาธารณสุข เชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลลงานวิชาการ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ( 2 / )
    กระทรวงสาธารณสุข เชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลลงานวิชาการ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ อ่านต่อ....

25 โดย : kunwadee
25/พ.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 ( 14 / )
    งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ....
19 โดย : kunwadee
19/พ.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คณะกรรมการคณบดีมทร.อีสานศึกษาดูงาน ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ( 94 / )
    คณะกรรมการคณบดีมทร.อีสานศึกษาดูงาน ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ่านต่อ....


ดาวน์โหลด
[ 28/ธ.ค./2558 ] คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (อ่าน : 354 / ดาวน์โหลด : 66 ) โดย supitra
[ 23/พ.ย./2558 ] แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทพนักงานในสถาบัน (อ่าน : 464 / ดาวน์โหลด : 89 ) โดย phatpichar.po
[ 23/พ.ย./2558 ] แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทข้าราชการฯ (อ่าน : 447 / ดาวน์โหลด : 92 ) โดย phatpichar.po
[ 23/พ.ย./2558 ] แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ (อ่าน : 464 / ดาวน์โหลด : 67 ) โดย phatpichar.po
[ 23/พ.ย./2558 ] ใบรายชื่อบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน : 512 / ดาวน์โหลด : 123 ) โดย phatpichar.po
[ 1/เม.ย./2558 ] แบบประเมินลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการและสายสนับสนุน รอบที่1-2558 (อ่าน : 1169 / ดาวน์โหลด : 353 ) โดย admin
วารสารประชาสัมพันธ์
3 โดย : kunwadee
3/ก.พ./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2558
27 โดย : kunwadee
27/ต.ค../2558     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2558
video
By :
0:0
Rated : 3.5 stars
Added :
Duration : 0:0
เกษตรแฟร์2
By : supakorn254
0:53
Rated : Not Rated stars
Added : Jan,3 2014
Duration : 0:53
โรงเพาะเห็ดถอดประกอบได้
By : supakorn254
1:44
Rated : 4.5 stars
Added : Jun,9 2011
Duration : 1:44
เพาะพันปลาซิวหางกรรไกร,อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
By : supakorn254
8:43
Rated : 4 stars
Added : Jul,9 2013
Duration : 8:43

ปฏิทินกิจกรรม


พฤษภาคม 2559
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

blog บริการ


เชื่อมโยงข้อมูลBlogs บุคลากร

.
วีดีโอ Blog

การเพาะปลากระดี่หม้อ